دکتر مثبت

+I LOVE + & I AM DR

نامه

سلام


(نامه ای به یک پره انترنی)


سلام پره خوبی پره؟
از اینکه تورو با اسم کوچیک صدا میکنم ناراحت نشیا چون احساس صمیمی بودن باهات میکنم
امسالم کلی اپ تو دیت شدی یدفه زدی تو خط سسیل 2007 .بابا سسیل بابا 2007. بابا تو دیگه کی هستی دست شیطونو بستی(ببخشید این قسمت غلط چاپیه)
پره جون یکم رحم داشته باش آخه 90 80 شد بیس؟یکم بیا پایین دورو برای 50 اینا. آخه چرا باعث میشی این اکسترنای بدبخت بشینن تست بزنن مگه نمیدونی کلی کارای دیگه و عقب افتاده دارن .تو خودتم میدونی آدم که با تست زدن با سواد نمیشه پس چرا اینهمه اذیت میکنی دل اکسترنارو خون میکنی(قافیرو حال کن)
پره تو شدی بلای درد اکسترن بانی سوسک شدن کلی جوون تو خونه.
پره تو باعث شدی کلی مخایی که باید تو این یکی 2 ماه زده میشد همونجوری آکبند بمونه .تو باعث شدی کلی به مخابرات ضرر بخوره واین اکسترنا دیگه در مورد مسائل مهم روز با دوستای اجتماعیشون حرف نزنن تو با این کارت درصد اشتغالو آوردی پایین
تو ...
در ضمن به دوست صمیمی و همپالگیت جناب دست یار سلام برسون بگو خدمت میرسیم
پره الهی واسه همیشه ور بپره

-------------------------------------

تست هوش

به نظر شما این جوونا دارن چیکار میکنن؟

به بهترین نظر کلی جایزه داده میشود کلی


 

+ دکتر مثبت ; ۱:٤۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
    پيام هاي ديگران ()