دکتر مثبت

+I LOVE + & I AM DR

آرزو

سلام

خوبین بچه ها؟چه بچه های گنده ایم هستین ماشالانیشخند

امروز اول صبح داشتم تو ماشین رادیو گوش میدادم مجری با آب وتاب  گفت امروز آرزوها برآورده میشه.منم که کلا تو خط آرزونیشخندو خیلی آرزو دوس دارمنیشخند(البته فردی به نام آرزو خانومنیشخندنه ها.نه. منظورم همین آرزوی خودموننیشخند ) . گفتم گنجیشک مفت سنگ مفت  .خیلی بچه گونه صبی یه آرزو مطرح کردملبخند ومنتظر بودم برآورده شهنیشخند.دیدین بچه ها منتظر بابا نوئل میشینن اونطوری.آقا ما گفتیم حالا اگه احیانا این آرزو برآورده  شه یه ۳ ۴ ماه بعدبرآورده میشه دیگه.به ظهر نکشید این آرزو بر آورده شد.من مونده بودم و یه فک آویزوننیشخند.باورم نمیشد گفتم خدا جون نوکرتم دیگه خیلی شرمندمون کردی اینقدم سریع .خیلی چیزارو گذاشتم کنار هم دیدم اصلا امکان نداشت امروز این آرزو برآورده شه و جدا مث یه آرزو بهش رسیدم.آقا ماام سریع پر رو شدیم در عرض ایکی ثانیه یه ٢٠٠ ٣٠٠ تا آرزوی رنگ و وارنگو  گفتیم(اصلا این بشر یعنی سوئ استفاده چینیشخند)که حالا که داره  آرزوا برآورده میشه اینام بیاد روش منتها تا الان خبری نشدنیشخند(بچه پررونیشخند).گرچه شاید یه اتفاق بود ولی اتفاقم باشه من به فال نیک میگیرم.

امروز واقعا خوشحالم از ته دل خیلی خیلی.احساس اینجور خوشحالی رو خیلی وقت بود نداشتم .خیلی دوس دارم این احساسو لمس کنم که وقتی با خدا حرف میزنم اون صبورانه داره به حرفام گوش میده.احساس اینکه براش ارزش دارم. خیلی مهمه که آدم پیش خداش ارزش داشته باشه نه؟

اوه چه جدینیشخند

حرف دل بود دیگه گفتیم به دوستامونم بگیمنیشخند

 

+ دکتر مثبت ; ۱:٥٢ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۳۸٧/٤/٢۱
    پيام هاي ديگران ()