دکتر مثبت

+I LOVE + & I AM DR

حرف

سلام

امروز حرفی برای گفتن ندارم

وقتی که تصاویر بچه هایی که تکه تکه شدن رو تو وب یا تو تلویزیون میبینم

وقتی تصاویر مجروحینی که منتظر اینن که یه پزشک به دادشون برسه

وقتی ایمیلایی که از دوستانم تو صلیب سرخ و هلال احمردر مورد غزه بهم میرسه

وقتی تصویر پزشکان فلسطینی که زیر بمباران وحشتناک بیمارستانها داشتن نماز جماعت اقامه میکردن

وقتی که خودمو دیدم که اینجا نشستم و دارم راحت به این تصاویر نگاه میکنم...

امروز حرفی برای گفتن ندارم.....

غزه نه فقط نشانه اوج بیرحمی اسرائیل بلکه نشانه اوج رذالت کشورهای عربی غربی اروپایی

+ دکتر مثبت ; ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
    پيام هاي ديگران ()