من بیس میزنم

سلام به دختر پسرا من سامیار هستم میخوام براتون بیس بزنم (فک کردین. از این خبرا نیس من دکتر مثبت هستم بیس میسم نمیزنم04.gif )

آقا میبینی روزگارو آدم این سریال پرستاران رو میبینه کلی حسرت میخوره میبینه چه امکاناتی چه تشکیلاتی چقد تمیزه بیمارستانشون اونم تازه بخش اورزانس.

دکترا دانشجوا پرستارا حتی بیماربرا همه شیک وپیک و  اودوکلون زده دارن میچرخن .بعد تازه با هم چقد صمیمین

اما اینجا صبح دانشجوا مثل لشکر شکست خورده با صورتای نشسته(دور از حضور)04.gifدارن یکی یکی میان بیمارستان بعد روپوشای مچاله شده تو کیف یا احیانا اگه کمد گیرشون بیاد درمیارن میپوشن میپرن مورنینگ 

(لازم به ذکر این روپوشا هر ۲ ۳ ماه یه بار شسته میشه و انواع بوها ازشون متصاعد میشه و مزین به لکه های زیبایی جهت خوشگلتر شدن روپوش هستن)

بعد از خواب صبحگاهی تو مورنینگ روانه میشن بخش اونجاام هر کی جلوی یه تخت شیکمشو میده جلو شونه ها پایین نوت میذاره

پرستارام که با چشای پف کرده اعصاب خورد آماده پذیرایی از شمان

رزیدنت بدبختم که با موهای زولیده پولیده دمپایی پلاستیکی(از اون ۴۰۰ تومنیا) سرو کلش پیدا میشه تو بخش

استاد محترم هم که فک میکنه کلی خوشتیپه دست به جیب میاد تو بخش ارد میده

بعدم همه آمادن که سری فلنگ ببندن

آخه اینم شد زندگی تورو خدا این عکسو ببینید مقایسه کنید با بیمارستانای خودمون20j02z8.jpg

/ 1 نظر / 16 بازدید
narges

نه واقعا فعال شدین ![گل]